Průmsylové haly - Pragmet
Průmyslové haly - GSP
Rodinné domy - Vila Chodov

Informace o společnostiZaměření společnosti, nabídka služeb a produktů.

HERNGROUP CZ, s.r.o.

se sídlem Ptácká ul. č.p.299, Mladá Boleslav, vznikla 28. května 2003 zápisem do obchodního rejstříku – číslo spisu C. 3629 vedená u rejstříkového soudu v Praze. Obchodujeme dle zásad volné ekonomiky založené na partnerství výrobních a obchodních společností v systému výměnného fondu dílčích i komplexních dodávek staveb, materiálů a surovin. Součástí společnosti je projekční kancelář. Poskytujeme služby nejen pro tuzemský trh. Široké spektrum našich partnerů nám umožňuje poskytnout ve velmi dobrém standardu rychlá plnění v přiměřené ceně, operativně na celém území ČR.

Vlastní  kmenové jádro společnosti HERNGROUP CZ s.r.o je záměrně kapacitně  do dvaceti zaměstnanců. Nízká provozní základna je prioritou kvalitního technického zázemí a umožňuje operativnost při realizaci zakázek vzdálených od sídla společnosti.

 Za dobu působení na tuzemském trhu jsme úspěšně dokončili řadu výrobních a bytových objektů, poskytujeme stálé služby pro ŠKODA AUTO,a.s., TRW CARR,s.r.o. a další.Projekční kancelář HERNGROUP CZ, s r.o. je společností působící v oblasti projekční a inženýrské činnosti ve stavebnictví od roku 2003. Její základy však byly položeny již v roce 1996 v podobě společnosti se stejným zaměřením činnosti, která existovala jako podnikatelská aktivita postupně se rozvíjející činnosti fyzické osoby Ing.Libora Nikodema.

 

Projekční kancelář HERNGROUP CZ, s.r.o. Mladá Boleslav

Činnost projekční kanceláře:

  1. Projekce rodinných domů (projekty pro stavební povolení, prováděcí projektové dokumentace)
  2. Projekce průmyslových objektů, skladových hal, administrativních budov a sportovních zařízení
  3. Rekonstrukce, novostavby, přístavby, zaměření stávajícího stavu stavebních objektů
  4. Typové projekty rodinných domů ARCHON+,  zástupce pro ČR - změny v typových projektech společnost ARCHON+ neprovádí, k požadovaným změnám zákazníků zajistíme souhlasné stanovisko společnosti ARCHON+ . Malý projekt domů společnost ARCHON+ nedodává

Kontaktní osoba: Ing.Libor Nikodem, telefon 603 316 268, e-mail: nikodem@herngroup.cz

Spektrum činnosti projekční kanceláře je dáno jednak skladbou kmenových pracovníků kanceláře, která umožňuje kompletní zpracování projektové dokumentace (stavební část, vodovod a kanalizace), dále pak spoluprací kanceláře s externími specialisty v různých oborech (vytápění, elektroinstalace, vzduchotechnika, statika, požárně-bezpečnostní řešení, geologie, geodézie, doprava apod.).